A félelem háza

  

 

BEGRIFFENFELDT
(egy sarokba vonja és suttogva közli)
Ma az abszolút ész
kimúlt éjfél előtt tizenegyre.

PEER GYNT
Nagy ég!

BEGRIFFENFELDT
Van, van sajnálatos ebben.
És duplán kínos az én esetemben,
mert házunkat úgy hívták tegnapig itten:
bolondokháza.

PEER GYNT
Bolondokháza? Nagy Isten!

BEGRIFFENFELDT
Ma már nem!

PEER GYNT
(sápadtan és halkan) Most értem, hogy e hely mi!
Ez is őrült itt; – de senki se sejti!

Ibsen

Share

Nap vége

Tudom, hogy hull a nap,
örömök szállanak,
kedves fők hullanak,
sírdombok mállanak.
Egy-egy kéz, drága kéz,
mindegyre elereszt,
mindennap vereség,
mindennap új kereszt.
Szem mögött, szó mögött
gondárnyék feketül.
És mégis: ne remegj –
nem maradsz egyedül

Áprily Lajos

Share

Rajongók

Csak a rajongás ne vesszen ki belőlünk. A lelkesedés lángját életben tartani egy teljes életen át, talán nem lehetetlen. Ha kihűlni látszik bennünk a szenvedély, akkor gondolatban visszatérünk a hőskorszakba, az első találkozások szapora pulzusa lüktet bennünk ismét. Mintha az idő ott megragadt volna.

Hartay Csaba

Share

Ezüst eső

 

elborult az ég, és a csillagok tüzét
Elnyelte a köd és a szürkeség
Minden oly sötét
Elhagyott, kihalt e táj
Lángvirágok füstje száll
S csak hull, és hull reám
Ezüst eső
Sötéten néz le rám az éj
A múltak árnya itt kísért
És hull, csak hull reám
Ezüst eső

Omega

Share

Halászat

Itt nyárfa sír. S a tömör vízben gázló
halászok csendes árnya ring amott.
Most partra lépnek rekedt csizmáikban,
s míg lágyan málnak iszamos rögök,
a halak husa fölpattanva villan
s a háló-alji kis vízben csörög.
A bulldog csuka sötét fényű teste
mint árnyék fekszik a keszeg hasán,
s mintha taknyos ponty lágyságára lesne
tátogván kap a görgő víz után.

J.A.

Share