Tudatlan turisták

 

FA__1202-Edit

Csak süssön még a nap egy kicsit a buszos turistáknak
Lássanak sok érdekeset amerre ők járnak
Mekkora fák, nézd csak Gréti – mondanák egymásnak
Hej de mennyi mindene van ennek az operett-országnak…én nem
is értem hogy miért bujdosik minden a világba’
Hej a német turisták meg, buszoznak utána…
nem is értem hogy miért bujdosik minden a világba’
Sej de japán turisták meg , röpülnek utána

Kispál és a Borz

FA__1207-Edit

Álom

 

FA__1047-Edit

Egy álom homályos ösvényén elindultam megkeresni szerelmesem, aki enyém volt egy ezelőtti életemben. Elhagyott utca végén állt a háza…
Könnyek csillogtak a szemében. Jobb kezét felemelte felém. Megfogtam s álltam szótlanul.
Lámpásunk fénye lobbant egyet az esti szélben és meghalt.

Tagore

Ugye az én hazám érti mi történik?

 

migrans

Ugye az én hazám nem csak kerítést épít?
Ugye az én hazám nem csak menekülteket ver?
Ugye az én hazám nem csak fenyeget?
Ugye az én hazám érti mi történik?
Ugye az én hazám tudja, mi a kiszolgáltatottság, a félelem és a remény?
És mi a segítség és a szolidaritás egy ilyen helyzetben?
Ugye Magyarországon érző és értő emberek élnek?
Tudom, hogy így van.

Alföldi Róbert

Élet – képek

 

ply

De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni,
Jó ruhába járni, kelni,
S öt forintér kuglert venni.
Míg a cukrot szopogatnám,
Új ruhámat mutogatnám,
Dicsekednék fűnek, fának,
Mi jó dolga van Attilának.

J. A.

Leszállt a keresztről

 

 

FA__0338-Edit-Edit

Te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!
Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben, ezt mondják vala:
Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki.

Máté evangéliuma

FA__0344-Edit