Piac

Hadd mondjalak el, te piac,
piac te, kit megvet az ünnepi szónok
s a nyavalyás költő,
mily szép vagy a fényben, milyen diadalmas.
Lüktetve zsibongasz. Az élet ütemére
pezsgesz előttem,
roppant-teli szaggal, a túró, a tejföl
savanykás szagával, a sajtok kövérlő,
sárga illatával,
vanília ízzel, bűzzel és szeméttel,
gyermeki forgók papír-viharával,
vartyogva a vidám
kofák kacajától.

Kosztolányi

Elfeledve

Elfeledve és szerteszórva
emlékek, drága kincseim,
ragyogjatok fel hivalkodva
a múlt kis rejtekhelyein!

Illyés Gyula

Fekete kövek

Csak a viharzó szomorúság maradt.
Holt férget hiába csókol március,
engem is hiába glóriáz a nap
s ma már ajkam is hiába csókolják.
Valahol itt van közel a pokol,
lángjai lobognak láthatatlanul.
És fel-felsírnak a kemény kövek
imbolygó, nesztelen lábam alatt.

Dsida

Lélektelen

Ne mondj magadénak semmi mást, csak a lelked,
ne azt szeresd, ami vagy, csak amivé válhatsz.
Ne hajszold az élvezeteket, mert vesztedre utoléred őket.
Előre nézz, a tavalyi fészekben nincsenek idei fiókák.

Cervantes

Nagyvárosi bujdosók

Ne búsulj, ne búsulj
Szegény magyar legény,
Tűnt el itt már más is,
Ezer év után is,
De ha megfeszítnek táncolj a kereszten

Kiss Ferenc

Amores que matan

Y morirme contigo si te matas
y matarme contigo si te mueres
porque el amor cuando no muere mata
porque amores que matan nunca mueren.

Sabina

Szimbiózis

Egy este az öreg indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta: „Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak.
Egyikük a düh, irigység, féltékenység, kapzsiság, erőszak, hazugság, felsőbbrendűség.
Másikuk az öröm, szeretet, nyugalom, alázat, kedvesség, nagylelkűség, együttérzés .”
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját: „És melyik farkas győz?”
Az öreg indián mosolyogva válaszolt: Az, amelyiket eteted.

Megyek utánad

Az apja el akarta magyarázni neki, hogyan kell udvarolni. Daru nem mehetett sehová, ott kellett ülnie az asztalnál, a konyhában, a füstben. Az udvarlás mindennél fontosabb dolog. Érti? Mindennél fontosabb. A nők tesznek valamilyenné, mondta Daru apja és kifújta a füstöt.

Grecsó

Amparanoia

El coro de mi gente
habla de paz, de unidad, positividad.
El coro, el coro…
Para miradas vacías de brillo,
caminos sin puente ni estribillo,
puertas cerradas de un lado,
climistas que cambian el paso.

Amparanoia

Fényösvény

 

Előttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Tóth Árpád

Csalóka napfény

Beteljesült. Bő nyár volt s vége van.
Vond árnyaid a napórákra némán
s fújjon a rónán újra szél, Uram. 

Rilke (Kányádi)