Elzúgtak forradalmaink

 

„Igen nagy hiábavalóság
– mondja a Prédikátor –,
igen nagy hiábavalóság!
Minden hiábavalóság!
Mi haszna van az embernek
minden fáradozásából,
ha fáradozik a nap alatt?
Nemzedékek jönnek,
nemzedékek mennek,
de a föld örökké ugyanaz marad.
Fölkel a nap, és lemegy a nap,
siet vissza arra a helyre,
ahol majd újból fölkel.”

    Prédikátor könyve