Öregség

Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,
taníts meg hogy Csendemhez csendben érjek.
Ne ingerelj panaszra vagy haragra,
hangoskodóból halkíts hallgatagra.
Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint a holló.
A közlékenység kútját tömd be bennem,
karthauzi legyek a cella-csendben.

Áprily Lajos

Share

One thought on “Öregség”

  1. Áprily sorai simaogatók, kedvesek és bölcsek. Az idős hölgy pedig derüsen falatozik a banűnból és élvezettel nézi belső cella-csendjáből a világot. Az őt körülölelő csendet mozgalmassá teszik a többiek, akiket cvalójában csak jelzéssel látunk a képen, nem zavarva meg azt. tetsuik.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.