Szimbiózis

Egy este az öreg indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta: „Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak.
Egyikük a düh, irigység, féltékenység, kapzsiság, erőszak, hazugság, felsőbbrendűség.
Másikuk az öröm, szeretet, nyugalom, alázat, kedvesség, nagylelkűség, együttérzés .”
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját: „És melyik farkas győz?”
Az öreg indián mosolyogva válaszolt: Az, amelyiket eteted.