Az utolsó lakó

Egyik nap, a nyárelő egy szeles, tágas délelőttjén megint olyan boríték akadt a kezébe, amely egy már nem létező utcába irányította volna. S hozzá még a levél tértivevényes, és küldője a kerületi tanács. Barnabás Gyula, Sodrony utca 11/b. A jóöreganyátokat! Egy szanált utcában 11/b! Vissza a levélosztónak, lecsapni a bádogpultra, botrányt csinálni! De hamarosan tisztázódott, a nagy bontási területen ez az egyetlen ház, a Sodrony utca 11/b., amely még mindig létezik. Ki tudja, miért?
Ott lebeg múlt és jelen között. S benne az utolsó lakó.

Vészi Endre

Kisvasút

 

Nem minden vonat jár
széles vágányon,
el ne feledjétek,
azt, hogy vannak köztünk,
el ne feledjétek,
vannak e világon
keskenyvágányú vasutasok is.

Cseh Tamás

Szombatfogadás

Jöjj békével, Büszkeségem!
Ujjongással, énekléssel,
Kiválasztott néped áldjon,
Jöjj, Menyasszony! Jöjj, Menyasszony!
Jer, Barátom: itt a Sábbát.
Jöjj Pihenés, te várva várt!