Kékmadár

Talán Fellini Nyolc és fél című filmjéből őrizte meg emlékezetem ezt a jelenetet: az élete mélypontjára került rendező tönkrement kapcsolatainak, alkotói tehetetlenségének és sok egyéb nyomorúságának súlya alatt roskadozva odaveti magát valamilyen szent életű, bölcs öregember, talán pap, lába elé, s igazi, mély kétségbeeséssel szakad ki belőle: „Atyám, nem vagyok boldog!” Az aggastyán fölnéz a könyvéből, és őszinte érdeklődéssel ezt kérdezi: „Hol olvastad azt, fiam, hogy neked boldognak kell lenned?”

Popper

Share